سرو موتور

سرو موتور عملگر چرخشی یا خطی می‌باشد. و این امکان را دارد که کنترل دقیق زاویه یا حرکت خطی، سرعت و شتاب را با استفاده از آن امکان‌پذیر کند. اگر بخواهید یک وسیله را در زاویه خاصی بپیچانید و آن را در یک فاصله مشخصی به‌طور خطی حرکت بدهید، می‌توانید از سرو موتور استفاده بفرمایید.

سرو موتور

 سیستم سرو، دارای یک موتور معمولی می‌باشد. که به شفت آن یک انکودر نصب شده و با استفاده از سیستم کنترل سرو سیستم به آن میگویند کنترل می‌شود. با ارسال کردن یک سیگنال کنترلی به سرو موتور امکان حرکت شفت به یک زاویه جدید یا موقعیت خاص وجود دارد. سرو موتور در موقعیت شفت فرمان داده شده باقی می‌ماند و تا زمانی‌که سیگنال عوض شود، با عوض شدن سیگنال فرمان، موقعیت آن و زاویه شفت تغییر خواهد کرد.

مکانیسم سرو موتور

سروو موتور در حقیقت، یک مکانیسم حلقه بسته خودکار برای راه اندازی ماشین ها می‌باشد. که از فیدبک موقعیت برای کنترل کزدن حرکت و همچنین برای رسیدن به موقعیت نهایی استفاده می‌شود.

همچنین ورودی سیستم کنترلی سرو موتور یک سیگنال آنالوگ و یا دیجیتال می‌باشد. که دستورات موقعیت را به شفت خروجی اعلام می‌کند. یک انکودر به شفت موتور متصل می‌شود تا فیدبک موقعیت و سرعت را به سیستم کنترل ارسال کند. در راحت ترین روش، فقط موقعیت، اندازه‌گیری می‌شود. موقعیت اندازه‎‌گیری شده در خروجی با دستور موقعیت ارسالی از سیستم کنترل و عدد تعریف شده، که به‌ شکل دستی برای سیستم کنترل موقعیت تعریف شده است. مقایسه می‌شود، همچنین موقعیت خروجی با مقدار تعریف شده و مورد نیاز تفاوت داشته باشد یک سیگنال خطا تولید می‌شود. که باعث می‌شود موتور در هر دو سمت بپیچد تا آنجا که خروجی شفت را به موقعیت مناسب برساند. زمانی‌که شفت به موقعیت مورد نظر برسد، سیگنال خطا به مقدار صفر رسیده و موتور توقف خواد کرد.

با ورود به صفحه اصلی فروشگاه سرو کنترل از دیگر محصولات ما بهره‌مند شوید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.